Karin Båtelson. Foto: Rickard Eriksson

Förbundets centralstyrelse beslutade den 23 oktober att inrätta en ny arbetsgrupp som ska arbeta med frågor om klimat och hälsa. Ordförande för gruppen blir Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet.

– Vi tycker att det är dags att vi tar lite mer grepp och får professionen att engagera sig. Vi vet att det finns många läkare, kanske i synnerhet yngre, som är väldigt engagerade i de här frågorna, säger Karin Båtelson.

Gruppen ska verka för en ökad medvetenhet om de effekter den globala uppvärmningen och människans påverkan på miljön har på folkhälsan, och konsekvenserna därav för vården, både lokalt och i större perspektiv. Formerna för gruppens arbete har ännu inte bestämts, men klart är att man kommer att samarbeta med Läkaresällskapet centralt, Läkaresällskapets sektion för arbets- och miljömedicin samt föreningen Läkare för miljön, säger Karin Båtelson.

– Det första vi ska göra är att ta fram en översiktlig problembeskrivning av sambandet mellan klimatförändringen och framtida hälsa.

Det finns redan andra organisationer som lyft dessa frågor. Vad kan Läkarförbundet tillföra på det här området?

– Just läkarperspektivet. Vi har många ingångsvinklar både genom Läkarförbundet och Läkaresällskapet, och vi kan också påverka genom internationella organisationer som CPME och WMA.