Läkarförbundet välkomnar, i sitt remissvar på betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29), förslaget att göra det möjligt för ensamstående kvinnor att få tillgång till assisterad befruktning på samma villkor som gifta och sammanboende par. Men Läkarförbundet påpekar samtidigt att det är olyckligt att möjligheten till assisterad befruktning i praktiken är olika i olika delar av landet. I betänkandet anges det att det, precis som tidigare, är upp till varje landsting att besluta om hur mycket resurser som avsätts för behandlingen och om behandlingen ska ingå i verksamheten eller om patienterna själva ska betala för den.