Läkaren, som arbetade på ögonmottagningen i Piteå, ansökte om ett halvårs ledighet för att starta verksamhet inom området kosmetiska skönhetsingrepp. Hennes begäran avslogs av landstinget, med motiveringen att ledigheten skulle medföra väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.

Parterna har förhandlat lokalt och centralt utan att komma överens. Därför stämmer Läkarförbundet nu landstinget i Arbetsdomstolen.

– Lagen kräver att olägenheten ska vara väsentlig, och det ifrågasätter vi i detta fall, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg.

– Vi har inte hittat några andra mål av det här slaget. Därför vill vi gärna att det prövas var gränsen går för läkares möjligheter att få ledigt.

Som argument mot att det i detta fall handlar om väsentlig olägenhet, pekar Läkarförbundet bland annat på att det var först i de lokala förhandlingarnas slutskede som landstinget erbjöd sig att försöka rekrytera en ersättare.

Läkarförbundet yrkar att landstinget ska betala läkaren ett skadestånd på 60 000 kronor, och kan senare också komma att yrka ersättning för läkarens inkomstbortfall. Läkaren själv har sagt upp sin anställning och driver nu egen näringsverksamhet.