Av de totalt 122 remissvar som inkommit till Socialstyrelsen på förslaget till ny ST-föreskrift ifrågasätter en överväldigande del det borttagna kravet på extern granskning. Bland de som anser kravet bör behållas finns, förutom Läkarförbundet, Inspektionen för vård och omsorg, Svenska Läkaresällskapet, Lipus AB, flera studierektorer och studierektorsnätverk samt en lång rad specialitetsföreningar.

Enligt Bitte Fritzson, chef för enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik på Socialstyrelsen, är ett skäl till att man i remissförslaget tog bort kravet att man inte var klar över att det var en så viktig fråga, samtidigt som det är juridiskt komplicerat eftersom granskningen sker utan insyn från det offentliga. Till det kommer förändringar i Patientsäkerhetsförordningen som gör att Socialstyrelsen inte längre har bemyndigande att ställa sådana krav.

– Vi tror att det beror på en miss och har skrivit till regeringskansliet och begärt att de ska utreda om vi kan få tillbaka bemyndigandet, säger Bitte Fritzson.

Enligt Febe Westberg, projektledare för revideringen av föreskriften, är ett annat skäl till att fundera över om kravet på extern granskning ska vara kvar hur det fungerat hittills.

– Vi har hört att verksamheter som inte fungerar inte beställer någon granskning, eller inte offentliggör den.

På frågan om det är en förändring som är förankrad bland vårdens aktörer svarar Febe Westberg att frågan varit upp till diskussion i ST-rådet.

Är det inte svårt att uppnå likvärdighet i utbildningen om man ska granska sig själv?

– Frågan är om extern granskning är bästa sättet. Föreskriften är ju en bindande reglering som ska följas, och när vi får in en ansökan om specialistbevis kräver vi intyg på att man uppfyller målbeskrivningarna, säger Febe Westberg.

Innan Socialstyrelsen fattar beslut om ny ST-föreskrift kommer ytterligare en version att skickas ut på remiss, där man kommer att beakta de synpunkter man fått in i den första remissrundan.

Förutsatt att Socialstyrelsen får tillbaka det tidigare bemyndigandet öppnar man för att eventuellt åter lyfta in kravet på extern granskning.

– Det blir den viktigaste frågan för oss att se över och vi kommer att göra en stor utredning. Är det kraftig kritik mot något i en remiss måste vi titta på det en gång till, säger Bitte Fritzson.