SKL ser Socialstyrelsens förslag att slopa kravet på externa inspektioner som »slutet på en långtgående reglering, som saknar motstycke i hälso- och sjukvården«. Enligt SKL finns det ingen grund för att utbildningen av specialistläkare ska ha en annan och strängare reglering än övriga kärnverksamheter inom vården; det systematiska kvalitetsarbetet måste även på detta område bygga på egenkontroll.

SKL ställer sig också bakom att ansvarsfördelningen mellan studierektor och handledare blir tydligare. Samtidigt anser SKL att man bör tydliggöra att det är verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för ST-läkarens utbildningstjänstgöring.