Detta enligt SBU:s nya rapport som granskar de senaste 30 årens forskning tillsammans med experter inom medicin och arbetsvetenskap. Rapporten pekar på ett tydligt samband mellan arbetsmiljön och om arbetstagare utvecklar ryggproblem eller inte. 

Därmed gäller att de som har ett fysiskt eller psykiskt belastande arbete utvecklar mer ryggproblem. Det skriver SBU i ett pressmeddelande. 

SBU pekar i pressmeddelandet ut de goda arbetsmiljöerna i sammanhanget: De som upplever kontroll och goda möjligheter att påverka det egna arbetet, de som upplever att de får stöd i sitt arbete och de som har hög arbetstillfredsställelse utvecklar mindre ryggbesvär än andra. 

Här finns SBU:s rapport.