Frågan om vinster i välfärden är en av de svåraste nötterna att knäcka inför årets budgetförhandling. Under måndagen la Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fram sin överenskommelse på en presskonferens. På plats fanns Stefan Löfven (S), Gustav Fridolin (MP), Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson (V).

De sade sig vara överens om att »vinstjakten som incitament ska bort från välfärdssektorn«. 

Uppgörelsen innebär att överskott i huvudsak ska återinvesteras i verksamheterna. Med vissa undantag.

– Insatt kapital och låg ränta på den samma (insatt kapital) behöver inte återinvesteras, sa Ulla Andersson.

Låg ränta beskrev hon som »ett ensiffrigt belopp i den nedre delen av den ensiffriga skalan«.
— Exakt hur det ska formuleras kommer vi att återkomma till i det regelverk som nu ska utredas.

Ulla Andersson sa även att möjligheterna att göra vinst vid en försäljning ska begränsas.

Regeringen kommer att lägga fram flera förslag framöver för att få en »välfärd utan vinstjakt« och samtidigt se till att det finns en mångfald och valfrihet, enligt Stefan Löfven. De första förslagen ska finnas med i budgetpropositionen.

En utredning ska tillsättas i januari 2015 med uppgift att ta fram förslag på kraftig vinstbegränsning. Utredningen ska lämna sin rapport i mars 2016. Målet är att det nya regelverket ska komma samma år. 

Utredningen ska bland annat undersöka möjligheterna att föra in en syftesparagraf i bolagsordningen eller andra styrande urkunder med innebörden att verksamheten ska vara syftet, inte att dela ut vinst till ägarna. En annan uppgift blir att utreda införandet av ett bemanningskrav samt en tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden.

För att få igenom en vinstbegränsning krävs dock majoritet i riksdagen. Under måndagseftermiddagen avvisade Jan Björklund (FP) uppgörelsen.

– Jag utgår från att alliansen inte kommer att medverka till att genomföra den politik som de rödgröna aviserat i dag. Det betyder om de ska få i genom detta i riksdagen så kommer de få söka samarbete med Sverigedemokraterna, säger han till Dagens Nyheter.