Det senaste decenniet har arbetsmiljöarbetet förändrats. I dag handlar det inte bara om att skydda anställda från skador och sjukdomar, utan arbetet ska också stärka hälsan.

– I det nya arbetslivet räcker det inte längre att eliminera saker som är skadliga, sa Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, på arbetsmiljömässan Gilla jobbet i Stockholm nyligen.

En annan förändring är att det har blivit allt vanligare att fokusera på det som är positivt i stället för det som är negativt – att lära av det som fungerar bra och dra nytta av positiva erfarenheter.

– Varför inte gå positiva skyddsronder ibland, föreslog Eva Vingård.

Arbetsmiljömedicinska enheten vid Uppsala universitet och Karolinska institutet har under tre år genomfört ett projekt vars mål har varit att hitta faktorer som håller folk friska på jobbet. Eva Vingård har varit med och lett det. I projektet har forskarna bland annat tittat på fem divisioner inom landstinget med låg sjukfrånvaro och fem som har en genomsnittlig sjukfrånvaro. Slutsatsen blir att ledarskapet spelar stor roll för att skapa friska arbetsplatser.

– Ledarskap är det allra viktigaste eftersom det genomsyrar allt annat, sa Eva Vingård och förklarar att projektet därför har fått smeknamnet »Jag är en jäkel på att dricka kaffe« efter en intervjuad chefs berättelse.

– Det är viktigt att vara ute i verksamheten och se sina medarbetare. Och då kan det bli en och annan kopp kaffe.


Andra faktorer som visat sig vara viktiga är att personalen uppmuntras till vidareutbildning samt att det finns en rak kommunikation som gör det möjligt att diskutera sakfrågor, göra sin röst hörd och få feedback. Dessutom är det viktigt att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att det är en integrerad del i verksamheten. 


– Organisationer blir inte friska av en slump, sa Eva Vingård.