Hur stor är skillnaden mellan olika landsting när det gäller förekomst av trycksår?

– Skillnaden är ungefär 5-19 procent på landstingsnivå enligt punktprevalensmätningarna. På Akademiska sjukhuset, där jag arbetar, har vi gått från 24 procent när mätningarna började 2002 till 14 procent i år. Jag tycker att det har gått alldeles för sakta.

Trots många satsningar, har det gått trögt att minska förekomsten av trycksår inom svensk sjukvård. Varför händer inte mer?

– Jag tror det handlar om brist på kunskap, men även om status. Sjuksköterskan tar för givet att det är undersköterskans jobb. Jag tror också att det krävs bättre it-system som gör det lättare att mäta. Ledarskapet spelar också roll. I Kalmar togs ett beslut på landstingsnivå för några år sedan och varje avdelning fick sedan ett särskilt startkit. Nu är trycksåren nere på 5 procent där.

I Kalifornien finns det sjukhus med 0 procent trycksår. Hur har de lyckats?

– Där är de noga med att bara mäta patienter som utvecklat trycksår på sjukhuset, hos oss finns en del med som haft trycksår när de kom in. Men det beror också på att de har mycket skarpare incitament i Kalifornien. Om en patient får trycksår av grad 3 eller 4 får sjukhuset inte någon ersättning alls för patientens vård.

Vore det en bra lösning för svensk sjukvård?

– Nej, jag tror inte att straff är någon bra metod.

Ni ska fokusera på sex sjukhus i studien. Vilka har ni valt?

– Jag vill inte säga vilka, men vi har valt ut tre som lyckats minska andelen trycksår ordentligt och tre som inte haft någon större förändring. Bland de vi har valt finns universitetssjukhus, länssjukhus och länsdelssjukhus. 

 

Trycksår en dyr kostnad

Trycksåren står för 20 procent av den totala kostnaden för vårdskador enligt Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Cirka 14 procent av inneliggande patienter beräknas ha trycksår.

Trycksårsstudien görs av Lena Gunningberg, Carina Bååth, Ewa Idvall och Ami Hommel på uppdrag av SKL. Gruppen kommer att studera nationella mätningar, patientsäkerhetsberättelser och andra dokument. De kommer även att intervjua nyckelpersoner, till exempel chefsläkare, och fokusgrupper på de sex utvalda sjukhusen under oktober/november. Under vårvintern 2015 ska rapporten vara färdig.