I våras gick de första eleverna ut gymnasiet med slutbetyg satta i det nya betygssystemet A-F. Eftersom man förutsåg att det skulle bli svårare att få det högsta betyget A jämfört med MVG i det gamla systemet, beslöt den förra regeringen att gymnasielever som fått betyg satta med den nya skalan under en övergångsperiod skulle få en egen urvalsgrupp när de söker till högskolan. Gruppens storlek motsvarar deras andel av alla sökande.

Ändå har det blivit svårare för dem som söker till läkarprogrammet direkt efter gymnasiet att komma in. Andelen 19-åringar bland de sökande till läkarprogrammet steg från 29 till 30 procent från 2013 till 2014, men andelen bland de antagna minskade från 31 till 27 procent, visa UHR:s rapport.

På program med höga intagningspoäng är 19-åringar normalt överrepresenterade bland de antagna, beroende på att de har högre betyg. De sökande med de högsta betygen sållas ju successivt bort från sin årskull i och med att de blir antagna.

I årets ansökan till läkarprogrammet klarar sig 19-åringarna dock sämre än 20-åringarna, som betygsatts enligt den gamla skalan. Skälet är lägre meritpoäng; förra året hade 10 procent av de antagna 19-åringarma maxbetyg, i år bara 2 procent. Detta har bara delvis kompenserats av att de fått en egen grupp att söka i.

Skillnaderna väntas minska så småningom när fler betygsatts enligt det nya systemet.