Under årets första nio månader rapporterades 133 fall av TBE. För motsvarande period 2013 var siffran 151 och för 2012 236. Fästingbetten minskar visserligen under varma torra somrar som den senaste, men statsepidemiolog Anders Tegnell tror ändå att statistiken kan peka på ett trendbrott. 

– Vi har vaccinerat oss i allt större utsträckning och det kan vara så att det börjar ge utslag i statistiken nu, säger han till nyhetsbyrån Siren.