Andelen äldre över 75 år som hämtar ut »olämpliga läkemedel« har minskat med 41 procent sedan 2005. För antipsykotiska läkemedel är minskningen 46 procent.

Det visar en rapport där öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar ställts samman av Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och Läkemedelsverket.

Olämpliga läkemedel är sådana som enligt Socialstyrelsen bör undvikas hos äldre, till exempel de som kan ge upphov till förvirring eller störa kognitiva förmågor samt långverkande lugnande medel och sömnmedel. 

Andra exempel där läkemedelsbehandlingen, enligt rapporten, går åt rätt håll är att antibiotikaförskrivningen i primärvården fortsätter minska och att andelen patienter med förmaksflimmer och strokerisk som behandlas med antikoagulantia ökar.

Vad gäller informationen till patienter har det dock inte gått framåt. Patienterna själva värderar den information som ges i samband med att läkemedel förskrivs lägre eller likvärdig jämfört med tidigare.

Rapporten visar också att det finns stora regionala skillnader vad gäller användningen av vissa läkemedel, till exempel psykofarmaka till barn och unga där förskrivningen för övrigt fortsätter öka.