– En väl fungerande behandling har avgörande betydelse för dessa patienter som ofta har flera sjukdomar, samtidigt som åldrandet ändrar kroppens förutsättningar beträffande läkemedelsbehandlingens effekter, säger Frida Nobel, sakkunnig läkare i projektet i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att läkemedelsförskrivningen till personer som är 75 år eller äldre har ökat med nästan 60 procent de senaste 25 åren. En förklaring är att nya, effektivare läkemedel kommit ut på marknaden och öppnat upp för andra behandlingsmöjligheter. Men den ökade läkemedelsförskrivningen har också lett till att de läkemedelsrelaterade problemen har ökat.

Syftet med webbutbildningen är att stärka läkarnas kunskaper på området. Den utgår från flera fristående delar och 19 olika patientfall. I kompletterande teoriavsnitt fördjupas sedan frågeställningarna som väcks i och med patientfallen. Sedan kan läkaren testa sina kunskaper mot ett flertal uppställda kompetensmål.

Utbildningen innehåller även en handledarguide med förslag på hur gruppdiskussioner/seminarium kan läggas upp inom respektive AT-block.

– På så sätt tror vi att utbildningen kommer att kunna användas på ett bra sätt inom ramen för den redan befintliga planerade utbildningen, till exempel lunchseminarier eller annan avsatt schemalagd internutbildning, säger Frida Nobel i pressmeddelandet.

Läs mer om utbildningen i en tidigare debattartikel i Läkartidningen.

Webbutbildningen

Utbildningen har tagit fram av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen och i samråd med Läkemedelsverket, Sveriges läkarförbund, Svenska läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och Landsting och Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK).