Ärendet med sex landstingschefer i Västernorrland, varav tre läkare, som riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen (ATL) kan bli ett unikt och isolerat rättsfall. Det tror Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg.

– Lagstiftningen är delvis förändrad sedan 1 juli i år och om de paragraferna varit tillämpliga för Västernorrlandsfallet hade det inte varit aktuellt att åtala folk, säger Nils Erik Solberg.

Arbetsmiljöverket valde att anmäla ärendet till åklagare efter att Ångermanlands läkarförening (ÅLF) agerat i samförstånd med Läkarförbundet.

– Arbetsgivaren vill att övertidsbestämmelserna ska avgöras mellan parterna men det är för närvarande inte möjligt eftersom det inte regleras i vårt kollektivavtal. Det är bra att Arbetsmiljöverket går på vår linje i den frågan och tar ett tillsynsansvar, säger Nils Erik Solberg.

De nya lagbestämmelserna från den 1 juli ger Arbetsmiljöverket ett större ansvar för sanktioner vad gäller brott mot ATL.

– Det är en bra ordning. Alla straffrättsliga bestämmelser inom ATL har inte tagits bort, men just det som saken handlar om i Västernorrland hade inte varit aktuellt för allmänt åtal. Men eftersom ärendet gäller övertidsbrott under 2013 och tidigare, omfattas det därför av den lagstiftning som gällde då, säger Nils-Erik Solberg.

Hur ser du på att det kan bli rättegång för enskilda tjänstemän?

– Jag har ingen direkt synpunkt om det. Från förbundets sida har det dock aldrig varit ett mål att enskilda chefer ska ställas inför rätta. Det fanns en tanke bakom att vi vände oss med ärendet direkt till Arbetsmiljöverket och inte till polis och åklagare.

Advokat Nils Hansson företräder en av de brottsmisstänkta tjänstemännen och är kritisk mot hur åklagaren tolkar lagstiftningen.

– Det är inte meningen att tjänstemännen ska löpa risk att få dryga böter – det är ju landstinget de arbetar för, och det är landstinget som i så fall ska ta smällen, säger han till SVT Mittnytt.

Utredningen täcker minst 6 000 övertidstimmar för läkare vid sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik under 2012 och 2013. Enligt landstinget handlar det om 16 läkare som ligger över ATL:s maxnivå på 200 timmars övertid.

Läs mer:

Sex landstingschefer delgivna misstanke om brott

Ett 80-tal förhörs av polis om övertidsuttagen i Västernorrland

Läkarförening begär förhandling om övertid

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag

Läkares övertid. Landsting vill inte betala skadestånd