Örebro läns landsting var först i Sverige med att införa det så kallade KUB-testet för fosterdiagnostik som ett kostnadsfritt erbjudande till alla gravida kvinnor. KUB-testet (kombinerat ultraljud och biokemiskt test) gör det möjligt att bedöma risken för kromosomavvikelser i början av graviditeten. Testet är helt frivilligt, liksom beslutet att ta del av informationen eller avböja.

Barnmorskan Inger Wätterbjörk visar i en doktorsavhandling vid Örebro universitet att de flesta av de blivande föräldrarna var nöjda med informationen de fått om fosterdiagnostiken på vårdcentralen och via barnmorska. Beslutet om att göra KUB-testet var inte svårt att fatta, ansåg 93 procent av kvinnorna och deras partners, och långt över 90 procent av paren förklarade sig nöjda med sitt beslut även efter fosterdiagnostiken.

Frågan om fosterdiagnostik är dock inte helt okomplicerad. Nästan 6 procent i undersökningen upplevde beslutet som svårt eller mycket svårt, och några få ångrade det beslut som de till slut fattat. Vissa oroade sig att något kanske ändå var fel, även efter att KUB-testet visat att allting är bra. Ett fåtal undrade varför samhället erbjuder fosterdiagnostik över huvud taget, om inte för att »rensa ut« människor som inte faller inom samhällets ram för vad som är normalt.

Resultaten i doktorsavhandlingen baseras på djupintervjuer med totalt 32 par och analys av enkätsvar från 295 kvinnor och 223 partners i Örebro län.