KOMMENTAR – 4 nomineringar
Rigmor Stain, Danuta Wasserman
Fördomar om psykisk sjukdom hindrar många att söka hjälp


Erik Salaneck, Björn Olsen

Zaire bakom största ebolaepidemin någonsin


Mef Nilbert

Canceröverlevnaden på väg uppåt i Danmark efter 3-punktsplan


Jan Ulfberg

Restless legs-syndromet har bytt namn

 

ORIGINALSTUDIE / FALLBESKRIVNING – 4 nomineringar
Mark Personne, Magnus Ekström, Maria Iveroth
2,4-dinitrofenol – ett dödligt bantningsmedel


Henrietta Norman, Marta Elfineh, Eva Beijer, Thomas Casswall, Antal Németh

Även ibuprofen, inte bara paracetamol, kan ge barn allvarlig leverskada


Marti G Parker, Bettina Meinow, Hanna Berndt, Louise Sundberg, Stefan Fors

Svenska 100-åringar behöver mycket vård och omsorg


Linda Nigard, Emma Johansson

Pyoderma gangraenosum bör misstänkas vid svårläkta sår


ÖVERSIKT – 4 nomineringar

Susanne Bejerot, Ann Gardner, Mats B Humble
Diagnostik och terapi utmanar än trots snabb tillväxt av kunskap


Tove Hallböök, Attila Szakacs, Fatima Bialek, Nils Feltelius, Anne-Marie Landtblom, Kristina Malmgren

Narkolepsi –ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet


Lars Browaldh, Olof Sandström, Daniel Agardh, Lars Stenhammar, Anneli Ivarsson

Celiaki är en vanlig sjukdom som är lätt att missa


Gunnar Ronquist, Jan Lötvall, Susanne Gabrielsson, Lucia Mincheva-Nilsson, Joar Svanvik, Esbjörn Telemo, Anders Waldenström

Exosomen – intercellular signalbärare med framtidspotential


ABC-ARTIKEL / YNGRE FÖRFATTARE – 3 nomineringar

Katarina Fagher, Anders Nilsson, Magnus Löndahl
Ketoacidos vid diabetes hos vuxna


Lisa Hagelqvist, Daniel Andernord, Jón Karlsson, Kristian Samuelsson

Fotledsdistorsion


Tove Ekdahl, Jenny Löfgren, Andreas Wladis, Pär Nordin

Myggnät vid ljumskbråckskirurgi ett alternativ i låginkomstländer


ÖVRIGA KATEGORIER – 3 nomineringar

Jakob Endler
En saga – för säkerhets skull


Christian Åkermark

Läkarhjälp vid nödsituationer – viktigt att veta vad som gäller


Anna Sjögren, Niels Lynøe, Madeleine Leijonhufvud, Birgitta Sigvant

Blow out-blödning inom huvud och hals i praktiken


DEBATT – 4 nomineringar

Krystyna Dubkowska
Vart är vi på väg?


Ingemar Qvarfordt, Ann Tammelin, Anders Johansson, Ann-Sofie Pålsson, Anne Clöve, Peter Lundholm

Färre vårdrelaterade infektioner kräver mer än basala hygienrutiner


Gunnar Nordin

Inga metoduppgifter, inga jämförbara laboratorieresultat


Gustav Nilsonne

Öppna data viktig pusselbit i framtidens forskningsmetod