Frågan om ett namnbyte har vädrats förut. Men då har det talats om att byta till Primärvårdsläkarna. Nu vill man ta det ett steg längre och föreslår att föreningen döps om till Primärläkarna. Förslaget ska tas upp på föreningens fullmäktigemöte i april.

– Det handlar inte bara om att vi arbetar i primärvården – utan namnet ska även symbolisera att vi har ett primärt ansvar på många sätt i samhället, säger ordföranden Ove Andersson om namnförslaget. 

– Vi är de första läkarna som möter människor, allra helst redan innan de blir sjuka.

Idén om ett namnbyte väcktes för ett och ett halvt år sedan. En avgörande anledning är enligt Ove Andersson att begreppet distriktsläkare känns förlegat.

– Det har inte funnits distriktsläkare sedan 20 år tillbaka. Vi vill förnya oss och ser detta som en del i att stärka vårt eget varumärke.

Distriktsläkarföreningen är en yrkesförening och har i dag cirka 5 000 medlemmar som organiseras i 24 lokalavdelningar och en central styrelse.