– En bra dom. Jag tycker att det är positivt att man ser landstinget, vårdgivaren, som ansvarig.

Så kommenterar Elin Ericsson domen. Hon ser den som en viktig markering.

– I de här filmsammanhangen riskerar man att frångå det viktiga samtycket. Patienten måste få välja att avstå från att medverka och även ha rätt att ändra sig i efterhand.

»Vita dokusåpor« har varit ett omdebatterat ämne sedan ett flertal landsting släppt in produktionsbolag på sina sjukhus. Svenska läkaresällskapet och en majoritet av medlemmarna i Statens medicinsk-etiska råd har uppmanat till bojkott. Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har också uttalat sig i frågan. »Patienten har rätt till integritet, sekretess och autonomi. Denna rätt väger tyngre än vårdgivarens intresse av att synliggöra sin verksamhet«, skriver rådet bland annat.

Bör man tillåta produktionsbolag att filma akutsjukvård?

– Nej, det tycker jag inte. Patienterna är alltid i en sårbar situation och befinner sig i ett underläge. I akutsjukvården är det svårt att lämna ett adekvat samtycke och även om man gör det är det inte alls säkert att man förstår innebörden, säger Elin Ericsson. 

Läs mer:

Landstinget måste betala skadestånd i »Sjukhuset-målet«