För två veckor sedan beslutade landstingsstyrelsen att frågan skulle utredas. Men redan efter ett par dagar – då beslutet väckt stor uppmärksamhet och skarp kritik – ändrade sig politikerna. Till sist saknade Kristdemokraterna helt stöd för idén om att införa en så kallad samvetsklausul i landstingets personalpolicy.

Under tisdagens fullmäktigemöte var det, enligt Sveriges Radio P4 Kronoberg, bara de tre KD-ledamöterna som stod bakom motionen som röstade ja. Resterande 57 ledamöter röstade nej. 

– Patientens rätt är okränkbar. Den som kommer hit ska vara säker på att få vård och aldrig nekas vård för att personal hänvisar till samvetsfrihet, sa Anna Fransson (S) enligt Smålandsposten.

Kristdemokraternas Eva Johnsson, som är en av dem som står bakom motionen, försvarade dock förslaget och framhöll att en majoritet av EU:s länder har samvetsfrihet inom vården.

– Jag har aldrig lagt en motion som har blivit så missförstådd. Vi har inte föreslagit att kvinnors rättigheter ska förminskas. Vi har inte föreslagit att hälso- och sjukvårdslagen ska åsidosättas. Vi menar att samvetsfrihet, patientsäkerhet och hälso- och sjukvård går att förena, sa hon enligt lokaltidningen.

Läs mer:

Politiker i Kronoberg backar om samvetsfrihet

Ett steg närmare samvetsfrihet i Kronoberg

Debatt: Är förbundet reda för en diskussion om samvete i vården

Replik: Läkarförbundet diskuterar gärna samvetsfrågor

Reflexion: Samvete eller inte samvete?

Nej till samvetsfrihet

Samvetsfrihet öppnar för godtycke i vården

Barnmorska inte diskriminerad