De nya hepatit C-läkemedlen är dyra.

– Därför är det viktigt att vi får ett gemensamt införande i alla landsting och regioner. Vården ska vara jämlik oberoende av var man bor i vårt land, säger Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och landsting i ett pressmeddelande.

Ett införande- och uppföljningsprotokoll som beskriver hur de nya läkemedlen ska användas och följas upp finns som vägledning för lanstingen. Alla landsting och regioner har också skrivit under ett avtal om ett av läkemedlen, Olysio (simeprevirnatrium), som reglerar riskdelning och som arbetats fram av representanter för landstingen, läkemedelsbolag och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

– Det här är ett viktigt och vägledande beslut när SKL och landstingen i januari börjar arbeta efter vår nya samverkansmodell, som bland annat omfattar ordnat införande av nya läkemedel, säger Mats Eriksson vidare i SKL:s pressmeddelande. 

Läs mer:

SKL inför gemensam förhandlingsdelegation för läkemedel

Läkemedelsinförande samordnas nationellt