– Vi vill tillhöra topp sex lönemässigt bland landstingen som en del i ett större program för att locka distriktsläkare, säger Ingalill Persson, socialdemokratiskt landstingsråd i Dalarna.

– Den ekonomiska plan som nu tagits fram för mandatperiodens fyra år innehåller en resursförstärkning på 142 miljoner kronor för primärvården. Det gör att vi klarar de löneutfästelser vi talat om i diskussioner med läkarrepresentanter.

Våren 2012 formulerades ett läkarupprop bland distriktsläkare i Dalarna med krav på bättre arbetsmiljö och en läkare per 1 500 patienter. Det blev något av en nystart i samtalen mellan fack och arbetsgivare.

– Det utvecklingsprogram som vi antog har sin grund i förslag som en grupp läkare lämnade. Förutom lönenivån är satsning på ST-tjänster, en modell med mentorskap och inrättande av särskilda forskningsvårdcentraler viktiga punkter. Ett motsvarande program finns numera också för psykiatriker, säger Ingalill Persson.

Gunnar Svärd, lokal ordförande i Distriktsläkarföreningen, välkomnar budgetbeskedet från landsstingsstyret.

– En översyn gjordes efter läkaruppropet och vi höjde oss till i nivå med grannlandstingen, kanske till och med något över. Det är viktigt att inte tappa fokus på lönefrågan utifrån att andra landsting också gör satsningar på området.

– För närvarande befinner vi oss i en tidig fas av en lönerevision så det är lite för tidigt att säga vad det konkret kommer att innebära att landstinget sänder de här signalerna om våra löner, säger Gunnar Svärd.

Han konstaterar att Landstinget Dalarna har ett tufft utgångsläge.

– Omkring hälften av de fasta specialisttjänsterna är vakanta och med många ST-läkare att handleda blir det en väldigt tuff situation. Det finns en säkert en tanke från arbetsgivaren att försöka locka tillbaka hyrläkare till anställning med bättre lönevillkor, men jag tror att en väl så stark drivkraft bland många hyrläkare är att kunna ägna mer tid åt patienterna och slippa möten och administration, säger Gunnar Svärd.