Namnet Medicine studerandes förbund och akronymen MSF har länge vållat problem, enligt förbundsstyrelsen. Det har ingen tydlig koppling till Läkarförbundet och det är svårt att utläsa vad organisationen står för. Namnet kan även anses krångligt och högtravande, skriver styrelsen. 

Ett annat problem är att föreningen förväxlas med Médicines sans frontièrs (Läkare utan gränser).

– Det är framför allt MSF Utland som förväxlas med Läkare utan gränser, säger MSF:s ordförande Emma Furberg.
Till fullmäktigemötet i Umeå den 22-23 november lade förbundsstyrelsen därför fram en proposition, där man föreslår ett namnbyte till Sveriges läkarförbund Student och förkortningen SLF Student. Det skulle – enligt propositionen – ge organisationen »ett unikt namn, vilket skulle underlätta i de många förväxlingssituationer som ständigt uppkommer i den dagliga verksamheten«. Det skulle också knyta organisationen närmare Läkarförbundet och professionen, leda till en ökad profilering mot studentfackliga frågor och göra det tydligare att organisationen företräder läkarstudenter.

Förslaget togs inte emot med öppna armar på fullmäktigemötet. Namnbytet gick inte igenom, men avfärdades inte heller helt och hållet. Ett beslut togs om att den nya styrelsen ska utreda frågan.