Ett betänkande föreslog i våras en ny lag som skulle göra det förbjudet för arbetsgivare, privata likaväl som offentliga, att vidta repressalier mot arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på en arbetsplats.

Men JK påpekar att offentliganställda som slår larm till media redan i dag skyddas mot ingripande från arbetsgivaren av andra rättsregler, däribland det grundlagsfästa meddelarskyddet, som nu dessutom föreslås utvidgas till privatanställda i offentligfinansierad verksamhet.

Meddelarskyddet omfattar alla uppgifter oavsett ämne, medan nya lagen bara gäller allvarliga missförhållanden. Följden av att införa lagen kan därför enligt JK bli att arbetstagare tror att de har ett sämre skydd än vad de faktiskt har, och att deras benägenhet att slå larm minskar.

Även Läkarförbundet har betänkligheter mot förslaget. Det är väsentligen samma invändningar som man framförde redan när det lades, nämligen att det är svårt att veta hur allvarlig ett missförhållande ska vara för att man skyddas av lagen. Förbundet är också kritiskt mot att skyddet ska gå att förhandla bort i kollektivavtal, samt att man ska vara skyldig att larma internt först.