I december förra året inledde JK en förundersökning för att utreda om brott mot tystnadsplikten har begåtts under inspelningen av den dokumentära tv-serien »112 – på liv och död« på Blekingesjukhuset. I februari året därpå inleddes även en utredning angående brott mot tystnadsplikten på Höglandssjukhuset i Eksjö, som också varit med i tv-serien.

Men nu väljer JK att lägga ned fallen, trots att man anser att det »alltjämt finns skäl för antagandet att uppgifter som omfattats av sekretess har lämnats ut«. Som anledning anger myndigheten dels att preskriptionstiden – som är två år – har gått ut. Dels krävs uppsåt för att straffrättsligt ansvar för brott mot tystnadsplikten ska komma i fråga, och det har inte gått att bevisa. 

JK har haft svårt att identifiera och komma i kontakt med patienterna som visats i tv-serien. Därför har man inte kunnat utreda om de har lämnat ett i lagens mening ordentligt samtycke till att uppgifter om dem har lämnats till utomstående.

Trots att fallen läggs ned, ifrågasätter JK filmning av patienter i akutmedicinska situationer. Detta eftersom det är svårt för hälso- och sjukvårdspersonal att bedöma om patienten är fullt medveten om vad ett samtycke innebär och vad samtycket egentligen omfattar. Ibland är det inte ens möjligt att lämna samtycke och i andra fall kan patientens tillstånd oväntat förändras. Som exempel nämner JK en operation där patienten som filmas, till följd av komplikationer, avlider.

 »Även om korrekt information lämnats kan det emellertid inte uteslutas att sjukvårdspersonal, vid deltagande av tv-inspelningar av aktuellt slag, riskerar att hamna i situationer där grundläggande yrkesetiska regler och gällande sekretessbestämmelser kan komma i konflikt med arbetsgivarens önskemål om deltagande i tv-produktionen«, skriver JK.

»112 – på liv och död« har visats på TV 4 och Sjuan och har producerats av Titan Television AB. Produktionsbolaget ligger även bakom den omdebatterade serien »Sjukhuset«, som också står under juridisk granskning. 

Läs mer:

Blekingssjukhuset misstänkt för brott mot tystnadsplikten

Inspelning av vit dokusåpa på Höglandssjukhuset granskas