Organisationen skriver i ett pressmeddelande att de väljer att öppna upp tre behandlingscenter för kliniska test av nya, tidigare oprövade ebolaläkemedel eftersom det är viktigt att snabbt hitta en effektiv behandling mot sjukdomen. 

– Det här är ett banbrytande internationellt samarbete som ger patienterna hopp om att till slut få tillgång till en riktig behandling mot en sjukdom som i dag dödar mellan 50 och 80 procent av de smittade, säger läkaren Annick Antierens, som är Läkare utan gränsers samordnare för forskningssamarbetet, i pressmeddelandet.

I Guéckédou i Guinea ska det antivirala läkemedlet Favipiravir testas av French National Institute of Health and Medical Research, INSERM. Kliniska test av ytterligare ett läkemedel, Brincidofovir, ska göras av Oxfords universitet på uppdrag av International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium, ISARIC. Vilket ebolacenter som de testen ska utföras på är ännu inte bestämt.

– Att genomföra kliniska test med läkemedel mitt i en humanitär kris är en ny erfarenhet för oss alla, men vi är fast beslutna att inte lämna människorna i Västafrika i sticket, säger professor Peter Hörby, ansvarig för projektet på ISARIC, i pressmeddelandet.

Läkemedlen Brincidofovir och Favipiravir finns på WHO:s lista över möjliga ebolamediciner. De har, enligt Läkare utan gränser, valts ut efter att ha genomgått »en noggrann prövning av säkerhet, effektivitet, tillgänglighet och hur enkla de är att använda inom ebolavården«.

I Conakry i Guinea ska kliniska test av blod- och plasmaterapi som innehåller antikroppar från överlevande genomföras av det belgiska institutet för tropikmedicin, Antwerpen Institute of Tropical Medicine. Världshälsoorganisationen och nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheter i de berörda länderna deltar också.

– Vi vill ta reda på om behandlingen fungerar mot ebola, om den är säker och om den kan göras i större omfattning för att minska antalet dödsfall i det aktuella utbrottet, säger Johan van Griensven som är ansvarig för transfusionsstudien.

Han påpekar att en god kontakt med lokala samhällen och tillfriskande patienter är oerhört viktigt för att projektet ska fungera. Förhoppningen är även att stigmatiseringen som de överlevande upplever ska minska i och med att de kan hjälpa andra människor genom att donera sitt blod och sin blodplasma.

De olika forskningsteamen kommer att ha ett nära samarbete. Och om de kliniska testen ger positiva resultat kan insatserna, i ett nästa steg, kombineras. Det uppger professorn Denis Malvy, som leder INSERM:s studie i Guinea.

– De tre studierna ingår i den första fasen av forskning som syftar till att hitta den bästa behandlingen mot ebola. För att vi omedelbart ska kunna ta till oss nya fakta, och eventuellt ändra forskningsplanen, kommer de tre forskningsnämnderna att koordineras på ett sätt som gör det möjligt för dem att reagera snabbt, säger han.

Planen är att inleda de kliniska testen i december. Just nu filar man på de sista detaljerna för studierna, som kommer att ha breda inklusionskriterier. För deltagande krävs samtycke från patienterna eller deras anhöriga.

I februari kan de första resultaten vara klara. Läkaren Annick Antierens från Läkare utan gränser tonar dock ned förväntningarna.

– Vi måste komma ihåg att det inte finns någon garanti att de här behandlingarna visar sig vara en mirakelkur. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att testa de produkter som finns tillgängliga i dag för att öka chanserna att hitta en effektiv behandling mot ebola.

Läkare utan gränser utesluter inte att fler oprövade ebolaläkemedel kan komma att testas på deras andra center framöver.  

Fler artiklar i Läkartidningen om ebola-utbrottet