I lördags, den 15 november, intervjuades ST-läkaren i lokalradion. I Intervjun sa hon att förslaget om att skapa länsgemensamma kliniker inte är förankrat i verksamheten. Läkaren uttryckte även en oro för att förändringen kommer att leda till mycket resande för patienterna.

På måndagen fick hon ett mejl från fem politiker i landstingsstyrelsen i Jönköping. I mejlet hänvisar de till inslaget i lokalradion och skriver att de »ser allvarligt på när enskilda medarbetare sprider vilseledande och osaklig information till invånare och patienter«.
– Jag blev väldigt skakad när jag fick det, säger läkaren och fortsätter:
– De hade gärna fått bemöta det jag sagt och belysa de fördelar som de ser med förslaget – men det här är ett väldigt konstigt sätt att göra det på.

Läkaren uttalade sig i lokalradion som representant för en läkargrupp som hade skickat ett brev till landstingspolitikerna angående omorganisationen. De anställda fick vetskap om förslaget – som går ut på att skapa länsgemensamma kliniker för länets tre akutsjukhus – först i tisdags, den 11 november, via information på landstingets intranät.
– Det var en chock för alla. Inte ens verksamhetscheferna hade hört något om det här. Vi är kritiska till att vi inte fått veta något tidigare och inte har haft möjlighet att ge några synpunkter.

I går, tisdagen den 18 november, klubbades förslaget igenom av landstingsstyrelsen. Nästan vecka ska det tas upp av landstingsfullmäktige.

– Jag tycker inte att det jag har sagt i radion är särskilt uppseendeväckande. Det enda jag har sagt är att förslaget inte är förankrat i verksamheten. Och det kan väl ingen påstå att det är om man får besked om ett förslag veckan innan landstingsstyrelsen fattar beslut om det, säger ST-läkaren.

Efter att hon fått brevet från politikerna hölls ett personalmöte på Höglandssjukhuset. Då lästes det upp för de anställda, som snabbt slöt upp bakom läkaren.

– Alla läkarna sa att jag har stöd hos dem. Det var väldigt skönt att höra. Om jag inte får ha kvar jobbet kommer flera lämna in sina avskedsansökningar.

Läkartidningen har försökt nå politikerna för en kommentar. 


Läs mer:

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna

Läkarföreningen i Jönköping riktar hård kritik mot politikermejl

Politikernas brev till ST-läkaren