Relativ förekomst av olika typer av efternamn i läkarkåren (observera att skalan är logaritmisk). Källa: The son also rises av Gregory Clark.

Den amerikanske nationalekonomen Gregory Clark har med hjälp av en analys av hur vanliga olika efternamn är i samhällets elitskikt undersökt graden av social rörlighet i en rad olika länder. I Sverige har han bland annat undersökt efternamnen i läkarkåren. Som framgår av grafen är efternamn som traditionellt förknippats med överklass – adliga namn och latiniserade namn (som slutar på -eus eller -ius) – fortfarande kraftigt överrepresenterade bland läkare, medan son-namnen är lika kraftigt underrepresenterade. Utjämningen över tid sker mycket långsamt.

Samma mönster framkommer när man tittar på advokater, magisterstudenter och ledamöter i de kungliga akademierna. En slutsats som Gregory Clark drar är att Sverige har en förvånansvärt låg social mobilitet. Trots en aktiv utjämningspolitik och fri utbildning förfaller klassresor inte vara lättare här än i exempelvis Storbritannien eller USA.