Den rödgröna regeringen vill, som Läkartidningen tidigare skrivit, avskaffa den tvingande lagen om vårdval i primärvården. Något Läkarförbundet är kritiskt till.

I sitt remissvar räknar förbundet upp flera positiva effekter som man anser att vårdvalet har haft för primärvården: bättre tillgänglighet, ökad valfrihet och mångfald, lättare att rekrytera personal och nya möjligheter att driva verksamhet i egen regi. Enligt Riksrevisionens granskning överväger dock de negativa effekterna.

Men resultatet av granskningen påverkar inte förbundets åsikt om att obligatoriet bör vara kvar.

– Tvärtom. Det är inte vårdvalet och patienters möjlighet att välja som är fel utan hur systemen är utformade, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och fortsätter.

– De måste utvecklas. De är inte färdiga i dag. Det viktiga är att man styr mot ett mer jämlikt vårdutbud så att de som har större behov får en större del av vården.

Läkarförbundet stödjer Riksrevisionens förslag på åtgärder. En är att myndigheternas uppföljningsuppdrag bör bli tydligare. En annan är att skapa ett enhetligt ersättningsystem. Riksrevisionen tycker även att primärvårdens uppdrag är för brett formulerat i dag.

– Mycket talar för att man ska renodla uppdragen – satsa mer på riktade insatser och det som primärvården ska erbjuda, säger Heidi Stensmyren.

Konkurrensverket granskar för närvarande hur ersättningsystemen i primärvården är utformade. I uppdraget ingår också att beskriva hur ersättningssystemen påverkar vad utförarna i primärvården erbjuder de patienter som väljer att lista sig hos dem. I mitten av december ska rapporten presenteras. 

Läs mer:

Läkarförbundet: »Slopa inte vårdvalet – förbättra det« (debattartikel av Heidi Stensmyren i Dagens Samhälle)

Riksrevisionen riktar kritik mot vårdvalet: »Vårdkrävande patienter missgynnas«