Bengt Hultberg är märkbart upprörd över det inträffade.

– Det är högst anmärkningsvärt att skriva det som de har gjort i mejlet. Politikerna har definitivt gått över gränsen. Jag har jobbat fackligt i mer än 20 år, men har aldrig varit med om något liknande.

Han reagerar på två saker i mejlet till ST-läkaren på Höglandssjukhuset. Dels formuleringen »Vi tar gärna emot frågor och synpunkter från invånare och även medarbetare, men ser allvarligt på när enskilda medarbetare sprider vilseledande och osaklig information till invånare och patienter«. Dels meningen som avslutar mejlet: »Eftersom du representerar flera när du skriver är det bra att du sprider vårt svar till de andra«. Brevet har undertecknats av fem ledande landstingspolitiker: Håkan Jansson (M), Maria Frisk (KD), Rune Backlund (C), Lena Skaring Thorsén (FP) och Märta Svärd (MP). 

– Det är de tyngsta landstingspolitikerna som skrivit under med sina namnteckningar, säger Bengt Hultberg som kallar politikerna »oerhört dåligt pålästa«. 

– Vi lever i en demokrati. Vi har rätt att uttala oss. Det politikerna har gjort genom att lägga munkavle på läkaren och ha synpunkter på det hon säger, är att ge sig på det mest basala i en demokrati – yttrandefriheten.

Han är besviken över att ingen av politikerna har bett om ursäkt.

– De borde rimligen förstå att de har gått för långt.

I morgon, torsdagen den 20 november, kommer det inträffade att diskuteras på läkarföreningens styrelsemöte. Bengt Hultberg utesluter inte att det – om den drabbade läkaren vill – kan bli aktuellt att göra en anmälan till Justitiekanslern eller Justitieombudsmannen. 

– Det är en möjlighet, säger Bengt Hultberg. 

Läs mer:

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna

ST-läkaren: »Jag blev väldigt skakad«

Toppolitikern i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren