Sedan ett antal år har Kalmar läns läkarförening ett lokalt kollektivavtal som tillåter läkare att arbeta 400 timmar övertid per år. Men nu har läkarföreningen valt att säga upp avtalet från årsskiftet.

– Arbetsgivarens följsamhet har inte varit 100-procentig, men avtalet omöjliggör inspektioner från Arbetsmiljöverket. Enda vägen att nu utverka någon form av påföljd är att gå via Arbetsdomstolen, förklarar Björn Flodmark, ordförande i Kalmar läns läkarförening.

Beslutet ska delvis förstås mot bakgrund av den pågående polisutredningen om otillåtet övertidsuttag i Västernorrland, där sex verksamhetschefer delgivits misstanke om brott. Där har både Arbetsmiljöverket och åklagaren gjort bedömningen att läkarnas övertid inte regleras inom det centrala kollektivavtalet, annars hade ärendet nämligen varit en fråga för Arbetsdomstolen.

Det betyder i sin tur att där inget lokalt avtal finns är det arbetstidslagens bestämmelser om 200 timmars allmän övertid och 150 timmars extra övertid som gäller.

– Nu får vi en stringens i vad som gäller och en möjlighet att få hjälp av Arbetsmiljöverket, säger Björn Flodmark.