Förslag till ny logga enligt propositionen till MSF:s fullmäktigemöte.

Namnet Medicine studerandes förbund och akronymen MSF har länge vållat problem skriver förbundsstyrelsen i en proposition. Det har ingen tydlig koppling till Läkarförbundet och det är svårt att utläsa vad organisationen står för. Namnet kan även anses krångligt och högtravande, skriver styrelsen. 

Ett annat problem är att föreningen förväxlas med Médicines sans frontièrs (Läkare utan gränser).
– Det är framför allt MSF Utland som förväxlas med Läkare utan gränser, säger MSF:s ordförande Emma Furberg.

Nu föreslår därför styrelsen ett namnbyte till Sveriges läkarförbund Student och förkortningen SLF Student. Det skulle – enligt propositionen – ge organisationen »ett unikt namn, vilket skulle underlätta i de många förväxlingssituationer som ständigt uppkommer i den dagliga verksamheten«.

Det skulle också knyta organisationen närmare Läkarförbundet och professionen, leda till en ökad profilering mot studentfackliga frågor och göra det tydligare att organisationen företräder läkarstudenter.

– Vi är ganska engagerade i Sacos studentråd där vi är ett medlemsförbund. Nästan alla andra studentmedlemmar heter som moderorganisationen med tillägget student, men vi brukar alltid få förklara att vi kommer från Sveriges läkarförbund. För tydlighets skull tror vi därför att det är bra att byta namn, säger Emma Furberg.

Det är inte första gången som frågan har dykt upp. Men förslaget har tidigare röstats ned av flera skäl, bland annat med motiveringen att namnet Medicine studerandes förbund är så inarbetat.

Vad tror du om möjligheterna att få igenom propositionen nu?

– Det är svårt att veta, men jag tror det finns relativt goda förutsättningar. Inom förbundsstyrelsen finns det en väldigt god förankring för propositionen. Speglar det vad lokalföreningarna tycker, så borde det inte vara något problem.  

Beslutet kommer att fattas på MSF:s fullmäktigemöte i Umeå den 22-23 november.