I går, söndagen den 2 november, släpptes FN:s klimatpanel, IPCC, sin femte rapport om de globala klimatförändringarna. Rapporten är ett destillat av tre tidigare delrapporter och sammanfattar den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna, dess påverkan på miljön och vår hälsa – och vad vi kan göra åt problemen.

Ett gediget arbete ligger bakom den. Under flera år har 850 forskare från mer än 80 länder sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar. De är enade i sitt budskap: De snabba klimatförändringarna som observerats sedan mitten av 1900-talet är extrema och unika. Och det är med mycket stor sannolikhet vi människor som har orsakat merparten av dem, framför allt genom att släppa ut växthusgaser. Effekterna av det förändrade klimatet syns redan över hela jorden – bland annat i form av höjd vattennivå, smältande isar, varmare atmosfär, hav och landytor. Perioden mellan 1983 och 2012 är troligen den varmaste 30-årsperioden under de senaste 800 åren, skriver IPCC i rapporten.

Forskarna varnar för att klimatförändringarna kommer att få svåra konsekvenser. Fortsatta utsläpp av växthusgaser ökar »sannolikheten för allvarlig, genomgripande och bestående påverkan på människa och ekosystem«, skriver klimatpanelen i ett pressmeddelande

Fram till mitten av århundrandet kommer framför allt befinliga hälsoproblem förvärras. Under 2100-talet förutspås ohälsan öka i många regioner. Befolkningen i fattiga utvecklingsländer är de stora förlorarna. Jordbruket kommer att drabbas, vilket riskerar att leda till en global brist på mat. I en del områden kommer människor varken kunna odla eller arbeta utomhus på grund av de höga temperaturerna och den höga luftfuktigheten.
I städerna får befolkningen tampas med mer stormar, översvämningar, högre temperaturer och mer luftföroreningar. Klimatförändringarna riskerar även att leda till minskad global tillväxt och fler väpnade konflikter, enligt IPCC.

Men det finns hopp. Den globala tillväxten skulle visserligen minska om vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle – men bara lite grann. Med förnybar energi och en effektivare energianvändning skulle tillväxten gå ned med 0,06 procent per år, enligt rapporten. Samtidigt skulle de samhällsekonomiska vinsterna i form av bättre miljö och hälsa sannolikt bli stora.

»Vi har medlen för att begränsa klimatförändringen. Allt vi behöver är viljan till förändring, som vi hoppas kan motiveras av kunskap och en förståelse för vetenskapen om klimatförändring«, sa IPCC:s ordförande R. K. Pachauri.

Nu har rapporten lämnats över till politikerna. Den är tänkt att fungera som grund när världens ledare ska förhandla om ett nytt globalt klimatavtal i Paris 2015. Enligt IPCC krävs ett kraftfullt och snabbt agerande. Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande.

– Ledare måste agera. Tiden är inte på vår sida, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på en presskonferens på söndagen.

Läs mer:
Läkarförbundet inrättar en arbetsgrupp för klimat och hälsa

Tidigare artiklar:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Femte rapporten

Rapporten är den femte som kommer från FN:s klimatpanel, IPCC. De tidigare rapporterna kom 1990, 1995, 2001 och 2007. Den aktuella rapporten är en sammanfattning av tre delrapporter: den vetenskapliga grunden, effekter, anpassning och sårbarhet samt åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Bakom rapporten står 850 forskare från mer än 80 länder som under flera års tid har sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar.