Symposiet, som hölls den 8 november, arrangerades av det relativt nybildade Nätverket för bättre hälsa, vård & omsorg, som är en plattform för diskussioner om styrning av vården och alternativ till NPM. Initiativtagare är Leading Health Care, en tankesmedja grundad av Handelshögskolan, och deltagare är bland andra Läkarförbundet, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Naturvetarna och Svenska barnmorskeförbundet. Från läkarsidan deltar också Sjukhusläkarna, Sylf och Sfam.

Nätverket är ett sätt att skapa öppnare diskussioner mellan de olika organisationerna, förklarade Emma Spak, ordförande för Sylf.

– Här kan vi träffas på neutral mark, sade hon. Alltför länge har vi diskuterat problemen i vården. Nu vill vi prata om lösningar.

Men enbart diskussioner räcker inte, fortsatte hon:

– Ett nytt styrsystem kommer inte att frälsa oss. Men vi behöver inte heller vänta på ett nytt system för att åstadkomma förbättringar. Redan i dag finns det mycket utrymme för förändring.

Karin Träff Nordström, ordförande för Sfam, Svensk förening för allmänmedicin, uttryckte samma uppfattning:

– Jag vet att det går att bedriva bra primärvård även i dagens system, både på privata och offentliga vårdcentraler. Men det kan vara svårt att förändra, även när systemet tillåter det.

– Vänta inte på vad som ska komma efter NPM. Tänk på att det bara är vi som kan förändra.

Göran Stiernstedt, regeringens utredare av en effektivare vård och omsorg, ville få bort en stor del av detaljstyrningen och varnade för att sätta pengar på kvalitetsindikatorer. Han kritiserade också den nya regeringens ambition att lagstifta om nationella riktlinjer:

– Riktlinjer ska vara beslutsstöd, inte obligatorium. Annars blir det samma signal som med NPM: »Vi litar inte på er«.

De två deltagande sjukvårdspolitikerna, Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD) och landstingsrådet Dag Larsson (S), varnade för att lämna över all makt till professionerna. Det handlar om skattefinansierad verksamhet och därför måste politikerna kontrollera den, framhöll Dag Larsson. Men man måste hitta nya styrsystem som kan ersätta NPM, fortsatte han:

– Vi har ett administrativt system som inte ger läkare tid att göra det som ska göras. Där behövs en revolution.