Den politiska sjukvårdskartan.

Sex landsting styrs i minoritet: Kronoberg, Skåne, Dalarna, Stockholm, Sörmland och Värmland. Svagast är styret i Skåne, där Socialdemokraterna delar makten med Miljöpartiet. I Värmland styrs landstinget av sex partier – men man har ändå inte lyckas få ihop en majoritetsledning.

I Landstinget i Jönköpings län och Norrbottens läns landsting pågick förhandlingarna fortfarande vid tidningens pressläggning.

Uppdatering: Så blev styret i Jönköping och Norrbotten