Sex landstingschefer i Västernorrland, varav minst tre läkare, riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen (ATL), uppger SVT Mittnytt.

Polisutredningen i ärendet som rör för stora övertidsuttag av läkare vid sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik är i ett slutskede med åtal som kan bli klara redan före årsskiftet.

Rättsprocessen kan sluta med mer än stora skadestånd. Enligt SVT Mittnytt har sex landstingschefer nu delgivits misstanke om brott och riskerar personliga dagsböter efter en rättegång.

Cheferna har uppdrag nära landstingstoppen i Västernorrland. Fyra av dem har vårdansvar för hela landstinget och två av dem är knutna till Sollefteå sjukhus.

Den omfattande utredningen började med att Arbetsmiljöverket i mars i år beslutade att åtalsanmäla Landstinget Västernorrland för brott mot arbetstidslagen, ATL. Detta efter att Ångermanlands läkarförening, ÅLF, vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få straffavgift utdömd för att landstinget låtit läkare vid sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik arbeta övertid långt utöver de 200 timmar som är tillåtet enligt lagen. Ett 80-tal personer, både chefer och arbetstagare, har förhörts av polisen under hösten.

ÅLF:s ordförande Bo-Göran Widman skriver i en mejlkommentar till Läkartidningen:

»Verksamhetscheferna är ansvariga för att arbetstidslagen följs men de ska också ges möjlighet att ekonomiskt agera och anställa de individer som krävs för att upprätthålla jourlinjerna så att ATL kan följas. Så har det nog inte varit på alla ställen där man brutit mot ATL. Vi har också haft sparbeting i landstinget under hela 2000-talet och cheferna har ej fått inrätta fler tjänster för att dela på jourbördan på grund av detta. Jag hoppas att cheferna har framfört detta vid förhören.«

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen:

Ett 80-tal förhörs av polis om övertidsuttagen i Västernorrland

Läkarförening begär förhandling om övertid

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag

Läkares övertid. Landsting vill inte betala skadestånd