På måndagen den 3 november fick 379 delägare i vårdkoncernen Praktikertjänst beskedet att Skatteverket överväger att upptaxera dem med 815 kronor per aktie.

Skatteverket hänvisar till att riskkapitalbolaget EQT i början av 2013 lade ett så kallat indikativt bud på vårdkoncernen värt 1 000 kronor per aktie. 2012, det år som Skatteverket nu granskar, köpte de berörda delägarna aktier i Praktikertjänst för 185 kronor styck, och Skatteverket menar nu att mellanskillnaden är en förmån som ska beskattas.

Men Praktikertjänsts vd Johan Fredriksson menar att Skatteverkets värdering av aktien är grundlös. I dag är kravet för att få köpa aktier i Praktikertjänst att man är yrkesverksam inom hälso- och sjukvården och att man är operativt ansvarig för någon av koncernens verksamheter, krav som EQT inte uppfyller.

– EQT:s bud var att om vi avskaffar alla våra restriktioner och omvandlar hela bolaget från ett personalkooperativ till ett vanligt aktiebolag, då kunde de eventuellt vara beredd att betala 1 000 kronor. Men det sa våra delägare blankt nej till, säger Johan Fredriksson, som framhåller att ingen delägare har möjlighet att få ut de tusen kronor som Skatteverket hänvisar till. Aktierna kan nämligen inte säljas vidare utan bara tillbaka till koncernens ägarstiftelse, till det pris stiftelsen själv bestämmer utifrån en värdering av bolagets nettotillgångar.

– Människor ska tvingas skatta för pengar de inte har, aldrig har haft och aldrig kan få, säger Johan Fredriksson.

Kan ni inte höja ert pris per aktie till 1 000 kronor?

– Om vi skulle säga till våra aktieägare att de skulle få 1 000 kr för aktierna skulle de naturligtvis komma springande för att sälja sina aktier, men de pengarna finns inte i bolaget, då skulle vi gå i konkurs.

De berörda aktieägarna har fått till den 20 november att inkomma med synpunkter, och Praktikertjänst håller nu på att samla in fullmakter att företräda dem mot Skatteverket. Ett visst hopp ger enligt Johan Fredriksson det faktum att revisionsfirman PWC, också ett personalkooperativ, nyligen vann mot Skatteverket i förvaltningsrätten i ett liknande mål. Ärendet väntar nu på att avgöras av kammarrätten.

Om Skatteverkets linje skulle vinna menar Johan Fredriksson att hela den personalkooperativa verksamhetsmodellen skulle hotas.

– Att de som är operativt ansvariga för verksamheterna också är delägare skapar enormt positiva drivkrafter. Det blir svårt att upprätthålla en sådan modell och då får folk bli vanliga anställda. Då förlorar vi oerhört stora värden för både patienter, medarbetare och chefer.

Praktikertjänst har totalt ca 2 000 delägare, varav knappt 600 läkare.