Tidigare i höst fick Västra Götalandsregionen stöd i kammarrätten i Göteborg för sin karensregel för inhyrd personal. Regeln innebär att de som slutat sin anställning i regionen och börjat jobba på ett bemanningsföretag måste vänta sex månader innan de får ta uppdrag i regionen.

Kammarrättens resonemang, i ett mål som gäller upphandling av inhyrda läkarsekreterare, bygger på att den upphandlande parten kan ställa krav på karens och att det inte strider mot EU:s bemanningsdirektiv.

Därmed gjorde kammarrätten en annan tolkning än första instans, förvaltningsrätten, som underkände karensreglerna i upphandlingen.

Målet har nu överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen och enligt Bemanningsföretagen är det otänkbart att högsta instans i Sverige ska gå emot EU:s högsta juridiska nivå.

– Jag är helt säker på att högsta instans kommer att gå på vår linje i Göteborgsmålet och garantera även läkare den fria rörlighet som icke vårdpersonal har på arbetsmarknaden. EU-domstolens generaladvokat är nämligen mycket tydlig i ett uttalande att artikel 4 i EU:s bemanningsdirektiv alltid ska gälla, kommenterar Henrik Bäckström, förbundsdirektör, Bemanningsföretagen.

Uttalandet från EU-domstolen kom 20 november, några veckor efter kammarrättens avgörande om karensreglerna i Västra Götaland.

Striden gäller alltså möjligheten för vårdpersonal inom bemanningsföretag att direkt återvända som inhyrd till den arbetsplats där man tidigare varit anställd.

Bemanningsföretagen är kritiska till att de karensregler som funnits i svensk lagstiftning tagits bort men att myndigheter och vårdgivare ändå använder sig av olika former av karensbestämmelser.

– De senaste åren har vi sett en explosion på det området med i vissa fall karenstider på upp till två år. Det är bara ett fåtal landsting som inte har karensregler när man upphandlar bland annat hyrläkare och det är en oacceptabel utveckling. Vi anser att staten borde agera och anmälde därför regeringen till EU-kommissionen ifjol, säger Henrik Bäckström.

SKL har följt Göteborgsmålet med stort intresse och gett Västra Götalandsregionen full uppbackning.

– Hela modellen med inhyrning av vårdpersonal bygger på att vi betalar för att få ett tillskott av arbetskraft.  Därför är karensregler nödvändiga, säger Marina Olsson, tillförordnad personaldirektör vid Västra Götalandsregionen, och ger ett exempel:

– Säg att vi har en vårdenhet som behöver bemannas med fem läkare och vi är en person kort där. Om vi då betalar för en hyrläkare och bemanningsföretaget kan rekrytera en läkare som redan jobbar på enheten så kvarstår vakansen samtidigt som vi får en merkostnad med en inhyrd läkare. Så kan det inte fungera.