Folkhälsomyndigheten föreslår att 24 kannabinoider och 7 katinoner ska klassificeras som hälsofarlig vara. Myndigheten vill även att 11 substanser ska klassificeras som narkotika. En av substanserna finns i »Spice«, som misstänks ha orsakat ett flertal förgiftningar och ett dödsfall.

Listan har skickats till Socialdepartementet, som dock måste ha ett godkännande från EU-kommissionen innan beslutet kan fattas. Kommerskollegium får nu i uppdrag att kontakta kommissionen med syfte att få ett tillstånd.

– I uppdraget åt Kommerskollegium kommer Socialdepartementet att begära skyndsam hantering. Det innebär att behandlingstiden i EU-kommissionen kortas ner från 3 månader till 10 dagar, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten uppger att förslaget bland annat har tagits på grund av ett ökat antal beslag och fallbeskrivningar inom sjukvården.

Läs mer: »Spice« – syntetiska kannabinoider med riskabla effekter. Fall av akut njursvikt och cerebral ischemi med stroke har rapporterats