Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Fotograf: Anna Molander/SLL

Efter Läkartidningens avslöjande om att Karolinska universitetssjukhusets styrelseordförande Per Båtelson i början av sommaren hade ett hemligt möte i Stockholm med den senare avskedade barnhjärtkirurgen Sune Johansson från Lund, reagerar nu finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

Han har inte tid att låta sig intervjuas av Läkartidningen, men låter hälsa via sin pressekreterare att man ser väldigt allvarligt på saken och att man redan gett landstingsdirektören i uppdrag att titta på frågan:

»Det är allvarliga anklagelser som riktats mot Per Båtelson. Landstingsdirektören kommer nu gå till botten med det här och utreda vad som egentligen har skett«, säger Torbjörn Rosdahl i ett uttalande.

Bedömningen är att utredningen kan gå ganska snabbt, enligt besked till Läkartidningen.

Mötet, som ägde rum i Stockholm den 13 juni, handlade om möjligheten för det privata vårdbolaget Healthwing att bedriva barnhjärtkirurgi i Karolinskas lokaler. När mötet ägde rum var Per Båtelson styrelseordförande för Karolinska, samtidigt som han var delägare och styrelseledamot i Healthwing.