Beslutet fattades på förslag från Folkhälsomyndigheten. Av de 31 substanserna som klassas som hälsofarlig vara är 24 cannabinoider som kan förekomma i så kallade rökmixar eller spiceprodukter.

Alla 42 substanser lever inte upp till kraven för narkotikaklassning. För att klassas som narkotika måste en hälsofarlig vara också framkalla både beroende och eufori.

Beslutet träder i kraft den 16 januari 2015.

Läs även:

»Spice«-substans kan klassas som narkotika