Pristagarna i kategorin Kommentar, Björn Olsen och Erik Salaneck, skrev ner sin artikel, »Zaire« bakom största ebolaepidemin någonsin. Ger högst dödlighet av de fyra humanpatogena ebolavirusen, på bara två dagar.

– Ebolaepidemin anser vi är det viktigaste ämnet nu. Det kändes därför angeläget att skriva.

Som verksamma vid Zoonosis Science Center tycker de att den pågående katastrofen är ett bra studieexempel på en epidemi. Och la nedslående till:

– Det går inte att utrota ebola, aldrig! Om vi inte utrotar alla djur förstås.

Därmed inte sagt att den pågående epidemin inte kommer att upphöra. Fast ebolaepidemier kommer att återkomma.

Mark Personne hämtade priset för bästa fallbeskrivning, 2,4-dinitrofenol – ett dödligt bantnings­medel.

– Förgiftningar är ju alltid spännande och spektakulärt, kommenterade han artikeln om det dödliga bantningsmedlet.

2,4-dinitrofenol är ett gammalt känt ämne som varit bortglömt i 70–80 år men har blivit aktuellt igen genom internetförsäljning.

– Det dyker upp omkring ett nytt ämne per vecka, sa han angående de s k internetdrogerna. 

Medförfattare till artikeln var Magnus Ekström och Maria Iveroth.

Lars Browaldh kom ensam för att få pris för bästa översiktsartikel, Celiaki är en vanlig sjukdom som är lätt att missa. Att de övriga författarna, Olof Sandström, Daniel Agardh, Lars Stenhammar, Anneli Ivarsson, inte kunde komma kanske lite förklaras av den stora geografiska spridningen i arbetsgruppen för celiaki.

– Geografisk spridning och jämn könsfördelning är ju något som även Läkartidningen verkar sträva efter, sa den nöjde pristagaren.

AT-läkaren Lisa Hagelqvist skrev ett examensarbete om akut omhändertagande av fotledsskador, vilken sedan kortades ned till att även bli en ABC-artikel i Läkartidningen, ABC om Fotledsdistorsion. Artikeln blev så uppskattad att den fick första pris i kategorin ABC-artikel/yngre författare. I det arbetet fick hon hjälp med av Daniel Andernord, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson.

För säkerhets skull skrev Jakob Ratz Endler en saga ur verkligheten, En saga – för säkerhets skull. Det låter kryptiskt men Jakob sa:

– Det här är den krönika där jag ändrat minst på innehållet i berättelsen.

Sagan handlar om hur han och hans son gjorde en lång och onödig resa genom svensk sjukhusvård, och där det mesta gick fel trots att alla gjorde rätt.

– Jag har som läkare agerat på samma sätt.

Krönikan belönades i kategorin Övrig artikel.

Gunnar Nordin var mycket glad för att hans debattartikel om ojämförbara laboratorieresultat, Inga metoduppgifter? Inga jämförbara laboratorieresultat, blev belönad. Men han kunde inte förklara varför just den här artikeln uppmärksammades – nu.

– Jag har skrivit om detta flera gånger förut, men det har inte rönt något genomslag. Inte här hemma i alla fall, sa han.

– Däremot internationellt, där har man förstått betydelsen av metoduppgifter, tillade han med en blinkning till åhörarna, och passade på att ge reklam för Equalis monter i mässhallen.