Biverkningsrapportering ska kunna ske elektroniskt, och gå direkt från patientjournalen till Läkemedelsverket. Det finns i alla fall ett förslag på en teknisk lösning som Läkemedelsverket tagit fram, på uppdrag av regeringen och i samråd med bland annat Sveriges Kommuner och landsting.

Förslaget heter SEBRA, Sjukvårdens elektroniska biverkningsrapportering, och innebär att man använder den infrastruktur för nationell eHälsa som redan finns. »Med en lösning för rapportering kopplad till sjukvårdens egna informationssystem bedömer Läkemedelsverket att rapporteringen kommer att öka i både kvalitet och antal«, skriver myndigheten på sin webbplats. Den kommer också att kunna gå snabbare, menar Läkemedelsverket, som nu är redo att testa SEBRA tillsammans med ett landsting.

2013 tog Läkemedelsverket emot drygt 5 000 biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården. Samtliga via myndighetens webbplats eller pappersformulär.