Vårdval i primärvården blev obligatoriskt 2010. I en ny rapport, som offentliggjordes den 15 december, granskar Konkurrensverket hur primärvården har utvecklats sedan dess.

Under dessa drygt fyra år har antalet vårdcentraler i Sverige ökat med cirka 20 procent, från knappt 1 000 innan vårdvalet infördes till 1 185 i oktober i år. Antalet privata vårdcentraler har ökat med drygt 80 procent, medan antalet landstingsdrivna vårdcentraler har minskat något.

Den här utvecklingen innebär att tillgängligheten till vårdcentraler har ökat i de flesta landsting, och 80 procent av alla svenskar kan nå en annan vårdcentral än den närmaste på mindre än fem minuter med bil. Men skillnaderna är stora, och i glesbygd är det många som i praktiken inte kan välja vårdcentral.

Konkurrensverket har gått igenom vårdcentralernas ekonomiska resultat för 2012. Det visade sig att drygt 40 procent av vårdcentralerna gick med underskott det året. Andelen med underskott var högre bland de landstingsdrivna vårdcentralerna, 48 procent, än bland de privata, 28 procent. Den genomsnittliga rörelsemarginalen för alla vårdcentraler var blygsamma en procent.

Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet, är förvånad över att så många vårdcentraler går med underskott:

– Det här visar att det knappast är någon som gör övervinster på vårdvalet i primärvården. Däremot är det många vårdcentraler som har svårt att gå runt på de ersättningar landstingen betalar i dag. En genomsnittlig rörelsemarginal på en procent är alldeles för lite. Det är inte hållbart.

För att komma åt problemet vill Svante Pettersson se en grundlig genomgång av ersättningssystemen. I dag har varje landsting sitt eget system:

– Det är en lekstuga med 21 olika system. Jag vill se en process där man kommer fram till hur ersättningssystemen ska vara uppbyggda, för att få en stabil verksamhet och en primärvård som fungerar även i glesbygden.

De flesta av de privata vårdcentralerna är småföretag, vilket ofta också innebär att ägarna själva arbetar i verksamheten. De här läkarledda vårdcentralerna skiljer sig på flera sätt positivt från genomsnittet: de har ett högre genomsnittligt rörelseresultat, 6 procent, de har en stabilare läkarbemanning och de har färre stafettläkare: 75 procent av de här vårdcentralerna klarar sig helt utan stafettläkare.

Svante Pettersson tycker det är bra att rapporten lyfter fram den här kunskapen:

– Professionen måste få en starkare ställning, och ett sätt är att leda verksamheter lokalt. Det är sådant som skapar kvalitet i primärvården. Att läkare leder verksamheten är en vanlig modell internationellt.

Konkurrensverkets rapport går också igenom förekomsten av stafettläkare – som urholkar ekonomin för såväl privat som offentligt ägda vårdcentraler – och den ojämna fördelningen av ST-platser.

Den nuvarande regeringen vill avskaffa det obligatoriska vårdvalet enligt LOV i primärvården. Men det är fel väg, anser Läkarförbundet.

– Rapporten visar att det finns välfungerande verksamheter inom LOV, säger Svante Pettersson. Det vore fel att backa från det. Vad vi behöver nu är en samlad översyn över primärvårdens förutsättningar. Att vidareutveckla vårdvalet är den enda vägen framåt.