17 procent av barnen som föds i dag, föds med kejsarsnitt. Andelen kejsarsnitt har gått från 5 procent i början av 1970-talet till 17 procent de senaste åren. Men skillnaderna mellan olika regioner såväl som sjukhus är stora. I Stockholm och på Gotland är kejsarsnitt vanligast. 

– I Stockholm och på Gotland sker omkring 21 procent av förlossningarna med kejsarsnitt. I Östergötlands och Kalmar läns landsting är siffran knappt 13 procent, säger utredaren Karin Gottvall i ett pressmeddelande.

Om man går till sjukhusnivå så toppar tre Stockholmssjukhus statistiken: Danderyds sjukhus i Stockholm där 23 procent av barnen föds med kejsarsnitt, Karolinska sjukhuset i Solna och Södersjukhuset. Minst kejsarsnitt görs på Sollefteå sjukhus (9,2 procent).

Tittar man på andelen förlossningar som gett kvinnan bristningar i bäckenbotten är de regionala skillnaderna också stora. I Stockholm får 7,4 procent av förstföderskorna det, medan 3,8 procent av förstföderskorna i Norrbotten får bristningar.

Medicinska födelseregistret (MFR) startade 1973. Sedan dess har mycket skett, konstaterar Socialstyrelsen. Under 1970-talet och de första åren under 1980-talet föddes färre barn, sedan gick födelsetalen upp igen och nådde en toppnivå 1990–1992. Sedan föll de kraftigt kraftigt fram till 1998-1999. Under 2000-talet ökade antalet födslar åter. 2013 föddes 114 034 barn enligt Statistiska centralbyrån.

1973 var medelåldern för förstföderskor 24 år, i dag är den 28,5 år. I storstäderna är de nyblivna mammorna äldst och i Gävleborgs och Blekinge län är de yngst. Andelen mödrar som är födda utanför Sverige har ökat från 10 procent 1973, till 25,5 procent förra året.

Fler kvinnor är överviktiga eller feta (BMI 25 eller mer). 1992 var 25 procent av dem som skrevs in mödrahälsovården det, jämfört med 38 procent 2013.

Antalet fullständiga IVF-behandlingarna har ökat. 1991 gjordes cirka 3 000. 2012 gjordes 14 400, vilket ledde till 3 820 barn.

Socialstyrelsens statistik visar också att medelvårdtiden efter vaginal förlossning har minskat rejält de senaste tre decennierna. 1973 var den sex dygn, förra året låg den på mindre än två dygn.

Antalet dödfödda barn var 3,8 per 1 000 barn förra året. Den neonatala dödligheten under de första 27 dygnen var 1,8 per 1 000 levande födda barn.