Adina Pascu, 44 år, ST-läkare i allergologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg:

– Ja det har jag gjort. När jag jobbade på strokeavdelningen på Östra sjukhuset var det mycket sådana recept som skrivs ut till patienter under rehabiliteringsperioden.

Nils Wramner, 64 år, barnläkare, Trollhättan:

– Nej, men jag pratar dagligen om fysisk aktivitet. Jag sysslar med barndiabetes och då ingår det att prata om motion, men informationen sker i ett samtal och ges inte i form av ett recept.

Jan Persson, 67 år, narkosläkare och smärtspecialist, Karolinska Huddinge:

– Nej. Det verkar vara en god idé men jag har inte införlivat det i mina rutiner. Det krävs alltid en liten ansträngning att ändra rutiner. På smärtmottagningen är det jätteviktigt med fysisk aktivitet. Om konceptet FaR kan göra dem aktivare är det ju bra.

Robert Kristiansson, 45 år, chefläkare, Hälsa och habilitering, Landstinget i Uppsala län:

– Ja, men det är längesen. Jag jobbar inte kliniskt. Däremot har jag rådgivit både medarbetare och andra kring levnadsvanor och fysisk aktivitet. Jag brukar tipsa om bra appar, till exempel Blue zones. Den brukar fråga mig hur ofta jag haft förhöjd puls i minst 60 minuter sista tre dagarna.

Kerstin Åberg, 48 år, allmänläkare, Multimodala teamet, Primärvårdsrehab, Falun:

– Ja, jag jobbar med sjukgymnaster som skriver ut fysisk aktivitet på recept. Patienterna får en strukturerad behandlingsplan som de varit med om att utforma själva. Jag ordinerar mycket fysisk aktivitet eftersom jag jobbar som smärtläkare, men själva formuläret har jag bara använt några få gånger. Vi jobbar i team.