Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren har avsagt sig ordförandeskapet i det så kallade Donationsrådet, Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation, vid Socialstyrelsen.

– Jag begärde att bli entledigad från uppdraget i augusti i år, men bytet försenades eftersom det var valrörelse, men nu är det klart. Kenneth är ett bra val – han har lång erfarenhet av politiken, och han har varit ordförande för socialutskottet, säger Heidi Stensmyren.

Läs även:

Stensmyren kvar som ordförande för donationsrådet