Det finns skäl att ifrågasätta agerandet av landstingspolitikerna i Jönköpings län, enligt JK:

»Formuleringen att brevskrivarna ’ser allvarligt på när enskilda medarbetare sprider vilseledande och osaklig information’ kan uppfattas som en varning och som att landstinget endast godtar att de anställda utnyttjar sin grundlagsfästa yttrandefrihet om uppgiftslämnandet i sak överensstämmer med den bild av verkligheten som landstinget vill förmedla.«

JK påpekar att offentliganställda omfattas av meddelandefriheten och alltså fritt får uttala sig i media, även om de har andra åsikter eller uppfattningar än arbetsgivaren. »Den anställda ska aldrig behöva avstå från att vända sig till medierna av rädsla för att dra på sig arbetsgivarens missnöje«, skriver Anna Skarhed. 

Enligt grundlagen är det förbjudet för arbetsgivare inom den offentliga sektorn att bestraffa eller ingripa mot anställda som använt sin meddelarfrihet för att till exempel påtala missförhållanden. Förbudet kallas repressalieförbudet.

JK konstaterar även att sättet som brevet är skrivit på och innehållet i det tyder på att det skickats av de fem toppolitikerna i deras egenskap av landstingsföreträdare. Men för att de ska kunna åtalas för brott mot repressalieförbudet krävs att de kan misstänkas för att ha vidtagit någon åtgärd som lett till att den drabbade har förlorat sitt jobb, fått en disciplinpåföljd eller något liknande – vilket inte är fallet för ST-läkaren i Eksjö. JK väljer därför att inte inleda någon förundersökning.

Bengt Hultberg, ordförande i Jönköpings läns läkarförening, är nöjd med beslutet. 

– Det är bra att det så tydligt påpekas att en anställd har rätt att uttrycka sina åsikter utan att behöva vara rädd för att få kritik. Kollegan har all rätt att uttala sig som hon har gjort i radion.

Han hoppas att JK:s beslut ska leda till en ursäkt från landstingspolitikerna.

– Alla har fel och brister, men man kan rätta till det. Jag tycker att det vore rimligt att de bad ST-kollegan om ursäkt.  

Läs mer:

Landstingspolitiker i Jönköping JK-anmäls

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna

ST-läkaren: »Jag blev väldigt skakad«

Läkarföreningen i Jönköping riktar hård kritik mot politikermejl

Politikernas brev till ST-läkaren

Toppolitiker i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren