Googlar man på läkarens namn är en av de första träffarna en Flashback-tråd. Tråden startades för två år sedan av en av läkarens patienter som var missnöjd efter en kosmetisk kirurgi. Sedan dess har över hundra inlägg gjorts. Majoriteten har skrivits av personer som aldrig har varit i kontakt med läkaren.

Flera inlägg är rasistiska och våldsamma hämndaktioner har föreslagits, exempelvis att man ska kasta syra i ansiktet på läkaren.

I maj kom en dom från EU-domstolen som gav privatpersoner rätt att begära att sökmotorer ska plocka bort sökträffar. Domen har kallats för »rätten att bli glömd«. Sedan maj har drygt 5 000 svenska begäranden kommit in till Google. Cirka 38 procent av de anmälda sökträffarna har tagits bort.

Men läkaren i Skåne tillhör inte dem som fått sin vilja igenom. Nu har han stämt Google Sweden AB, och det amerikanska moderbolaget Google Inc. I sin stämningsansökan till Stockholms tingsrätt skriver läkaren att han känner sig kränkt. Han vill att sökresultatet ska plockas bort och kräver 10 000 kronor i skadestånd.

 – Länken gjorde livet väldigt obekvämt för läkaren. Problemet är att den kommer upp först när man söker på hans namn, och man får omedelbart bilden av vad han är för en typ. Och det är en väldigt negativ bild, säger läkarens advokat Fredrik Engfeldt.

Enligt honom är det ett pionjärfall.

– Sedan EU-domen kom i maj har jag inte sett att det har kommit något liknande avgörande i Sverige, säger han och fortsätter:

– Det är klart att man har haft möjlighet att få bort kränkande hemsidor tidigare. Men det som är nytt i och med EU-domen är att man kan gå direkt till Google och begära att sökträffen tas bort, säger Fredrik Engfeldt.

Han och läkaren har haft kontakt med Google inför stämningen. Företaget säger, enligt Fredrik Engfeldt, att de inte vill ta bort sökträffen eftersom de bedömer att innehållet är av allmänintresse och kan vara av vikt för människor som funderar på att söka vård hos läkaren.

– Google har sagt till oss att det finns ett konsumentintresse i och med att han är läkare.

Vad har ni för chans att vinna tror du?

– Min bedömning är att vi har goda chanser, men det är en ny situation. Domstolen ska göra en avvägning mellan olika intressen. Ett är konsumentens – ett annat är läkarens intresse av att inte bli onödigt uthängd. Självfallet ska man få säga vad man tycker om en läkarbehandling men man måste ha någon form av gräns.