Drygt åtta procent av alla gånger en äldre person läggs in akut på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar. Cirka 60 procent av de gångerna skulle kunna förebyggas. Detta enligt en nypublicerad sammanställning från Socialstyrelsen.

Stigande ålder, fler läkemedel och nedsatt njurfunktion ökar risken för biverkningar. Kvinnor löper högre risk än män.

Socialstyrelsen konstaterar att det är läkemedel som är viktiga för många äldre som ofta leder till biverkningar. Därför kan man inte bara sluta att använda dem.

– I stället måste sjukvården bli mer noga med att se till att den äldre patienten får rätt doser, att ordinerade läkemedel passar ihop, att följa upp behandlingen ordentligt och vara lyhörd för biverkningar, säger Johan Fastbom, utredare, Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Läkemedel som ofta orsakar biverkningar är hjärt–kärlläkemedel, antikoagulantia, läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, antibiotika, cytostatika, NSAID och diabetesläkemedel.

De biverkningar som oftast leder till inläggningar är lågt blodtryck, fall, blödningar, hjärtrytmrubbningar, salt- och vätskebalansrubbningar, medvetandepåverkan eller konfusion, hjärtsvikt och hypoglykemi.

Socialstyrelsen har nu planer på att, tillsammans med landets läkemedelskommittéer, ta fram instrument för att tidigt upptäcka när det finns risk för att en äldre person blir sjuk av sina läkemedel. Detta i form av en checklista.