Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Swedish Labtech och Swedish Medtech har med gemensamma krafter tagit fram ett informationsblad om hur man gör för att anmäla olyckor och tillbud med medicintekniska och in vitro-diagnostiska produkter.

Förhoppningen med informationsbladet är att få in fler rapporter från hälso- och sjukvården.

Vårdgivaren är skyldig att anmäla olyckor och tillbud, och verksamhetschefen ska utse en person som är ansvarig för att anmälningarna görs. Tillbud och problem som gäller medicintekniska och in vitro-diagnostiska produkter ska rapporteras till tillverkaren, Läkemedelsverket och IVO.

I informationsbladet betonas även vikten av att spara aktuellt materiel, så att den som ska utreda varför tillbuden eller olyckorna inträffat kan undersöka dem.